Posted on

Nadácia Orange otvorila nový grantový program Bez nástrah online, s cieľom vzdelávať o bezpečnom a zodpovednom používaní digitálnych technológií a chrániť pred ich negatívnymi dopadmi na deti a mladých ľudí. Základné a stredné školy ako aj mimovládne neziskové organizácie si môžu na takto zamerané projekty požiadať o finančnú podporu do 2 500 eur. Prihlášku môžeš zaslať najneskôr do 8. novembra 2022.

Kto môže získať grant?

O grant sa môže uchádzať každý, kto spadá do nasledujúcich kategórií:

  • základné a stredné školy (špeciálne, štátne, súkromné, cirkevné)
  • mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy)

Žiadajúce mimovládky by mali buď pôsobiť v oblasti vzdelávania a v rámci projektu spolupracovať s jednou alebo viacerými školami na Slovensku, alebo pracovať s deťmi a mladými v neformálnom prostredí komunitných centier, nízko-prahových centier, knižníc a podobne.

Grant nemôže byť udelený základným umeleckým školám a centrám pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Na aké aktivity dostanem grant?

Projekty škôl by mali byť zamerané na dve oblasti:

  • rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore,
  • prevencie rôznych rizík digitálneho sveta a s tým spojený rozvoj kritického myslenia.

Projekty by mali byť zamerané na vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl. Na druhej strane do cieľovej skupiny tiež patria pedagógovia, vychovávatelia, odborní zamestnanci ZŠ a SŠ ako aj pracovníci a dobrovoľníci mimovládok, ktoré sa venujú deťom od 6 rokov a mladým do 19 rokov.

Presný opis podporovaných aktivít v rámci projektov je uvedený vo výzve na strane 2.

Čo môžem získať?

Z celkového rozpočtu 40 tisíc eur, ktorý pripadá na výzvu, môžeš získať na svoj projekt do výšky 2 500 eur, ak je realizovaný na viac ako jednej škole, viac ako jednom centre alebo knižnici. V prípade, že budeš projekt implementovať iba na jednej škole, maximálna výška, ktorú môžeš z grantu získať, je 1 500 eur.

Z projektu môžeš financovať technické a materiálne vybavenie, kancelársky a kreatívny materiál, prenájom priestorov alebo techniky, propagáciu, tlač či mzdové náklady expertov, lektorov a podobne. Celý zoznam dovolených a nedovolených výdavkov z grantu je uvedený vo výzve na strane 3.

Ako a dokedy požiadať?

Projekt do Nadácie Orange môžeš zaslať elektronicky prostredníctvom systému e-grant. Posledný možný termín, kedy tak môžeš urobiť, je 8. november 2022.

Informačný webinár k výzve

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *