Posted on

Nedávno sme na našom magazíne informovali o výzve, ktorá oslovovala stredné školy s možnosťou získať LEGO Education Spike sety na edukačné účely. Práve táto príležitosť bola umožnená vďaka Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko.  V ňom totiž uspel projekt SKHU IT Education. V Košickom kraji, ako aj v Boršod-abovsko-zemplínskej župe projekt prostredníctvom LEGO sád zvyšuje digitálne kompetencie a zručnosti študentov. Týka sa to základných a stredných škôl v Košickom Kraji a Boršod-abovsko-zemplínskej župe.

Projekt má pomôcť základným aj stredným školám

V rámci projektu sa bude investovať do digitálnej infraštruktúry nákupom súprav LEGO Education SPIKE a súprav LEGO WeDo pre základné a stredné školy z Maďarska a Slovenska. Následne bude zriadená interaktívna učebňa v Košiciach.

Súčasťou sú aj školenia pre učiteľov

EZÚS Via Carpatia s r.o. obstará vzdelávacie sady Lego Education Spike pre stredné školy v Košickom samosprávnom kraji.

Počas projektu prebehnú workshopy a školenia odborných garantov (učitelia partnerských stredných škôl) na prácu s týmito Lego sadami. IT vzdelávanie bude teda podporené organizáciou seminárov a školení pre učiteľov. Cieľom má byť aktívne využívanie LEGO Education SPIKE počas vyučovacieho procesu. Súčasťou budú taktiež kurzy robotiky, súťaže a letný tábor pre študentov. Prax s Lego Education Spike si tak budú môcť študenti stredných škôl počas trvania projektu zlepšiť práve počas pripravovaných workshopov a súťaží.

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet EZÚS Via Carpatia s r.o. v rámci tohoto projektu je 68 929,20 eur. Z tejto čiastky činí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 58 589,82 eur.

Slovensko-Maďarská spolupráca

Partnermi projektu SKHU IT EDUCATION sú Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, Mesto Košice a Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Výsledkom cezhraničnej spolupráce, ktorá vznikne medzi partnermi zapojenými do projektu bude výmena skúseností medzi učiteľmi stredných a základných škôl v Košickom kraji a župe Boršod-Abuj-Zemplén. Táto výmena skúseností výrazne zvýši praktické skúsenosti práce s výukovými pomôckami Lego Education SPIKE a pripraví tak študentov z oboch regiónov pre trh práce a zlepší ich uplatniteľnosť.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt s akronymom „SKHU IT EDUCATION“ bol schválený v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko (SKHU IT EDUCATION – Zvyšovanie úrovne vzdelania v IT oblasti žiakov základných a stredných škôl na oboch stranách hranice).


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *