Posted on

„V Košiciach sa na dva dni zišla technologická a inovačná špička z domova a zo zahraničia. V inováciách podľa štatistík na Slovensku výrazne zaostávame. SlovakiaTech Forum – Expo 2022 však našlo recept, ako tento trend zvrátiť. Šancu treba dať mladým a aj preto v košickom Kulturparku sa počas dvoch dní pod jednou strechou prestavilo to najlepšie, čo v oblasti nových technológií a inovácií na Slovensku máme.“

vodíkový automobil MH2

V poradí už 4. ročník najväčšej technologickej a inovačnej konferencie a veľtrhu SlovakiaTech Forum-Expo 2022 ponúkol na troch pódiách až 133 domácich a zahraničných spíkrov z prostredia technologických firiem, univerzít, startupov a investorov. Ako uviedol prezident SlovakiaTech a bývalý minister hospodárstva Juraj Miškov, tento ročník bol venovaný téme dekarbonizácie v priemysle, energetike a doprave, vodíku, obnoviteľným zdrojom energie a udržateľnosti.

„Svet musí rýchlejšie reagovať na zmeny klímy aj obmedzenú dostupnosť fosílnych zdrojov energie a som veľmi rád, že v Košiciach predstavíme aj slovenské bezemisné projekty, ako prvú geotermálnu elektráreň, alebo prvú vodifikovanú obec, či pilotný projekt výroby zeleného vodíka na Slovensku,“ povedal zakladateľ SlovakiaTechu Miškov.

Slovensko stále na chvoste

Slovensko je v inovačnom rebríčku Európskej komisie na nelichotivom 23. mieste a patrí až do poslednej skupiny inovátorov v Únii. Za tento stav môže podľa štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ingrid Brockovej dlhodobé podfinancovanie vedy, výskumu a inovácií, a ich roztrieštenosť medzi rezorty, ich organizácie a agentúry.

Väčšina susedných, nám porovnateľných krajín, či už v rámci V4, pobaltských krajín, alebo Slovinsko, sú hodnotené lepšie, pričom situácia sa postupom rokov žiaľ nezlepšuje,“ konštatovala Brocková na otvorení 4. ročníka SlovakiaTech Forum-Expo 2022 v Košiciach. Inovatívne firmy podľa nej ponúkajú excelentné riešenia, odlišujú nás od konkurentov, zviditeľňujú nás v zahraničí a posúvajú Slovensko.

Môžeme sa posunúť vpred len motivovaním, podchytením a využitím talentov. „Veľmi sa teším tomuto 4. ročníku SlovakiaTech, je to podujatie, ktoré presahuje rozmery Slovenska, je tu úžasná energia a blahoželám organizátorom pretože predstavujú to inovatívne, čo Slovensko vie ponúknuť medzinárodnej konkurencii,“ uviedla zástupkyňa rezortu diplomacie.

Internet energie

Prvý deň venovaný bezuhlíkovým riešeniam v doprave, priemysle a energetike. DecarbonizationTech otváral špičkový holandský futurista, vynálezca a podnikateľ Arash Aazami. Od roku 2015 pracuje na zriadení internetu energie, ktorý má prepojiť každú ľudskú bytosť s bohatými obnoviteľnými zdrojmi.

Ako hovorí Arash, „skoro to vyzerá ako zen-budhistický prístup k energii: všetko bude prepojené so všetkým ostatným. Tentokrát však nielen v kozmickom zmysle slova, ale fyzicky, naozaj“. Internet energie je podľa neho navrhnutý tak, aby umožnil každému zariadeniu na svete vzájomnú výmenu energie. „Čistá a obnoviteľná energia môže a bude univerzálne dostupná a čoskoro si ju budú vymieňať miliardy používateľov cez internet energie“.

Všetko to začína vašimi vlastnými snami. Je na nás, aby sme tieto sny premenili na skutočnosť. A to je presne to, čo môžeme a urobíme spoločne“, predstavil svoje vízie futurista Arash Aazami.

Globálna MHD a mobily bez batérií?

Ďalší špičkový spíker Matthew Griffin sa na SlovakiaTech do Košíc vrátil po troch rokoch. Svetovo uznávaný britský futurista predstavil budúcnosť vývoja technológií v doprave a využívaní energetických zdrojov.

Ak sa ho opýtate napríklad na budúcnosť dopravy, šokuje vás zistením, že vďaka technológiám HyperLoop s rýchlosťou MACH3, či hypersonickým raketovým pohonom už o tri dekády môžeme cestovať medzi metropolami sveta, ako keby sme používali mestskú hromadnú dopravu.Vďaka novému dostupnému raketovému pohonu bude cesta z Londýna do New Yorku trvať 29 minút. Na ktorékoľvek miesto na Zemi doletíme za menej ako pol hodinu,“ zdôraznil na prednáške Griffin.

Matthew Griffin na SlovakiaTech
shot by zetak | instagram.com/matuszetak

O necelých 40 rokov podľa futuristu zabudneme na batériové napájanie elektrických spotrebičov. „Technológiu wireless – bezdrôtového prenosu dát v neďalekej budúcnosti doplní aj technológia batteryless – kedy batéria nemusí byť súčasťou spotrebiča,“ prináša víziu roku 2069 fanatický futurista Matthew Griffin.

Ako pokračoval, „predstavte si, že váš smartfón nebude obsahovať batériu a energiu bude získavať z elektromagnetického
žiarenia a rádiových frekvencií vo vzduchu. Viem, že to znie bláznivo, ale prvý mobil bez batérie sme vyvinuli už pred troma rokmi.“

Vesmírny sektor aj zdravotníctvo

Sloganom tohtoročného SlovakiaTechu bolo „Technology supporting Humanity/ Technológia podporuje ľudstvo“ a aj preto bol celý druhý deň podujatia venovaný blokom AerospaceTech a HealthTech.

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis na SlovakiaTechu vyjadril potešenie, že Slovensko sa čoskoro stane pridruženým členom ESA – Európskej vesmírnej agentúry. „Nebolo to veľmi ľahké, pretože počas toho roku a pol sme museli ESA presvedčiť, že to myslíme vážne a že firmy tu majú ten potenciál naplno sa zapojiť do vesmírneho výskumu, priemyslu a ekonomiky.“

Róbert Babeľa, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva zdôraznil, že bez nových technológií a sledovania najmodernejších vedeckých poznatkov sa naše zdravotníctvo nepohne ďalej. Ako zdôraznil pri otváraní druhého dňa SlovakiaTechu venovaného modernej medicíne a zdravotníctvu, „keď chcete budovať zdroje a bohatstvo, musíte mať nejakú stratégiu a víziu. A toto nám chýba! Preto sa snažíme do oblasti inovácií priniesť stratégiu a základným kameňom sú dáta, liekové inovácie a technické vybavenie.“

Domáci a zahraniční experti predstavili aj budúcnosť digitálneho zdravotníctva, využívanie moderných aplikácií, telemedicíny a dát na lepšiu diagnostiku v zdravotníctve, či napríklad aplikácie rozložiteľných implantátov a virtuálnu realitu v medicíne.

Jedným z hlavných spíkrov druhého dňa bol svetovo uznávaný profesor a britský chirurg Shafi Ahmed, ktorý ako prvý v roku 2016 naživo vysielal operáciu pacienta s rakovinou hrubého čreva vo virtuálnej realite pomocou 360-stupňovej perspektívy. Vďaka jeho inovatívnej metóde snímania ľudia na celom svete mohli pomocou technológie virtuálnej reality vidieť operáciu očami chirurga.

Misia Dragonfly

V paneli AerospaceTech sa zaskvel americký softvérový inžinier spolupracujúci s NASA, Brandon Haber. Na SlovakiaTechu predstavil misiu Dragonfly, ktorá má prebádať najväčší mesiac Saturnu, Titán. Na Titáne bude necelé tri roky skúmať viacero miest, medzi inými i duny, alebo dno dopadového kráteru. Cieľom misie je hľadať dôkazy o možných podmienkach pre mikrobiálny život. Titán má totiž podobný vývoj aký prebiehal dávno na našej planéte Zem. Zistené poznatky by nám mohli priblížiť ako vznikali počiatky života na Zemi.

Haber, ktorý je vedúcim letového softvéru pre Dragonfly, priblížil spôsob, akým sa dron dostane na Titán. „Misia odštartuje zo Zeme začiatkom roku 2027 s e-vega trajektóriou. Potom nás koncom roka 2036 čaká priamy vstup do atmosféry Titánu, ktorá je veľmi hustá a gravitácia veľmi slabá,“ detailne opísal prílet misie Dragonfly Haber.

Expo vychytávky

K sprievodným podujatiam SlovakiaTech 2022 patrila aj výstavná časť – EXPO: Expozícia TUKE -Technickej univerzity v Košiciach; Expozícia UPJŠ – Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Expozícia STU – Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Expozíci UNIZA – Žilinskej univerzity v Žiline, Expozícia SPU – Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako aj WORKSHOPY a iné sprievodné aktivity.

Robotický barista pripraví kávu
shot by zetak | instagram.com/matuszetak

Návštevníci SlovakiaTechu mohli naživo uvidieť prvý slovenský vodíkový športový automobil Matador MH2, ktorý očaril na svetovej výstave EXPO v Dubaji, ale aj unikátny slovenský vírnik NISUS od spoločnosti Jokertrike, alebo ochutnať kávu od robotického baristu.

Kto sa podieľal na organizácii?

Záštitu nad SlovakiaTech Forum – Expo 2022 prevzali: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, ako aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. Hlavnými partnermi boli SARIO, JAVYS a Centrum vedecko-technických informácií SR.

Organizátorom SlovakiaTech Forum – Expo je Slovak Invest Agency (SIA), nezisková organizácia – Slovenská agentúra pre podporu malých a stredných investícií, vydavateľ publikácie Investor´s Guide Slovakia (investorská príručka). Odborným garantom je PhDr. Juraj Miškov, prezident SlovakiaTech Forum – Expo a bývalý minister hospodárstva SR.

Tlačová správa SlovakiaTech


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *