Posted on

Národný štipendijný program SR (NŠP) financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí na nový akademický rok 2021/2022 na cestovanie do rôznych krajín sveta. Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizacií na pokrytie životných nákladov na študijný alebo výskumný, prípadne umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, či výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti) v súvislosti s ich plánovaným pobytom.

Kto môže požiadať o grant?

Študenti, doktorandi, postdoktorandi. Presnú definíciu oprávneného žiadateľa si overíte na tomto odkaze.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Na samotný pobyt vo vybranej krajine sveta. V súvislosti s nástupom na pobyt platia nasledovné podmienky:

  • študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra 2021; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla 2022
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra 2021; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta 2022
  • študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta 2022
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 30. novembra 2022

Pri plánovaní pobytu treba dodržať príslušné podmienky Národného štipendijného programu Slovenskej republiky. Konkrétne termíny nástupu a ukončenia pobytu musia byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste vydanom prijímajúcou organizáciou.

Čo môžete získať?

Mesačné štipendium, ktoré je pre každú krajinu rôzne. Konkrétnu sumu štipendia si môžete pozrieť na tomto odkaze. Za určitých podmienok je možné získať aj cestové krytie nákladov.

Ako a dokedy požkadať o grant?

Uzávierka formou on-line do 30. apríla 2021 do 16:00 hod.

Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku podávajú žiadosť elektronicky (on-line) do termínu uzávierky na tejto stránke.

Viac informácií o štipendiách sa dozviete na stránke Národného štipendijného programu.


facebook grantUP banner svetly


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *