Posted on

Zádielska dolina už počas najbližšej jari vstúpi do turistickej sezóny s novou atrakciou. V obci Zádiel vznikne v rámci projektu Cezhraničný rozvoj cestovného ruchu vďaka moderným atrakciám informačné centrum s múzeom. V Zádielskej doline pribudnú fotopointy a zlepší sa aj priestor pre organizáciu workshopov či škôl v prírode.

Počas hlavnej turistickej sezóny je oblasť Zádielskej doliny u turistov mimoriadne obľúbená.  Aj napriek absentujúcej turistickej infraštruktúre, ju ročne navštívi približne 50 000 návštevníkov. Atraktívnosť lokality a návštevnosť by mali ešte stúpnuť  vďaka plánovanej investícii, ktorá zlepší základnú turistickú infraštruktúru a vytvoré podmienky pre ďalší rozvoj cestovného ruchu.

Posilnenie turizmu v lokalite

Priamo v obci Zádiel, ktorá je vstupnou bránou do obľúbenej Zádielskej doliny, vznikne v zrekonštruovanom objekte nové informačné centrum spojené s múzeom. Vďaka nemu získajú návštevníci všetky dôležité informácie o turistických možnostiach, pamiatkach aj faune a flóre, ktorá je pre túto oblasť charakteristická. Niektoré z pamiatok budú vystavené v muzeálnej časti objektu. V budúcnosti by mal byť priestor doplnený o možnosť ubytovania aj občerstvenia tak, aby tu návštevníci vedeli stráviť viac ako pár hodín. Verím, že týmito novinkami prilákame opäť nových návštevníkov a tí, ktorí už v Zádieli v minulosti boli, sa sem opäť radi vrátia,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Je to výsledok projektovej spolupráce

Projekt výstavby informačného centra s múzeom je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Okrem Košického samosprávneho kraja, Košice Región Turizmus a obce Zádiel, sa na projekte podieľa aj maďarský partner Alkossunk Várost Alapítványt. Ten vybuduje pri jazere Rétköz v obci Szabolcsveresmart, modernú atrakciu Skyrider. Spoločným prienikom cezhraničnej spolupráce je aj vytvorenie turistickej karty, ktorá by mala motivovať turistov k návšteve oboch regiónov.

Zádielska dolina

Celková výška podpory vyčlenená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu tohto projektu je viac ako 690 tisíc eur. Rozpočet obce Zádiel pre túto aktivitu je vyše 233 tisíc eur. KRT zodpovedný zároveň za koordináciu projektu, komunikáciu a propagáciu projektu, prispeje sumou vyše 28 tisíc eur.

Plánujú sa aj ďalšie atrakcie

„Zádielska dolina, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obce Zádiel, patrí k najkrajším oblastiam v Slovenskom krase. Nádherná príroda ponúka výborné možnosti pre skalolezenie, turistiku, stále obľúbenejšiu cyklistiku alebo relax v podobe prechádzky po náučnom chodníku, začínajúcom nad obcou Zádiel, smerujúcom na sever po ceste cez Zádielsku tiesňavu popri toku Blatnického potoka.

Aj preto lokalitu, v ktorej je plánovaná infraštruktúrna investícia, vnímame ako miesto s obrovským potenciálom pre ďalší rozvoj turizmu,“ vysvetľuje atraktívnosť lokality výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Zároveň dopĺňa, že „nové informačné centrum by mali v blízkej budúcnosti doplniť aj ďalšie atrakcie v podobe rozprávkových foto pointov, ktoré prirodzene zapadnú do prostredia Zádielskej doliny a zároveň vytvoria dostatočnú motiváciu pre návštevu tejto lokality.“

Projekt Attraction je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *