Posted on

Jednotné výskumné centrum (JRC), v rámci projektu Science meets Regions, vyhlásilo výzvu na prejavenie záujmu o zriadenie miestnych a regionálnych „párovacích schém“. Cieľom takýchto schém je prepojiť vedcov s tvorcami politík a zabezpečiť spoločný dialóg so zmysluplnou synergiou. Svoj záujem môžete prejaviť do 23. septembra.

Kto môže získať grant?

Záujem môžu prejaviť minimálne dva subjekty z krajín EÚ:

  • politické inštitúcie na miestnej alebo regionálnej úrovni a ich združenia alebo siete,
  • inštitúcie vykonávajúce výskum a ich združenia alebo siete,
  • neziskové organizácie pracujúce na podpore tvorby politiky založenej na dôkazoch.

Na aké aktivity dostanem grant?

Aj keď je táto výzva otvorená pre akúkoľvek konkrétnu oblasť týkajúcu sa široko určených priorít Európskej komisie, prioritu budú mať nasledovné oblasti:

  • zelený a digitálny prechod,
  • ekonomické zotavenie po pandémii COVID-19.

Párovacie schémy možno vo všeobecnosti rozdeliť do troch rôznych typov, v závislosti od organizácie, ktorá ich prevádzkuje ako aj cieľovej skupiny (ide iba o odporúčanie, každý žiadateľ môže navhrnúť svoj vlastný program):

  1. program návštevy organizácií vykonávajúcich výskum,
  2. program návštevy inštitúcií tvoriacich politiku,
  3. recipročný návštevný program k výskum vykonávajúcej organizácii a inštitúcii tvoriacej politiku.

Čo môžem získať?

Spoločné výskumné centrum zvažuje uzavretie zmluvy o organizácii a prevádzke až desiatich schém párovania s rozpočtom do 15 000 eur na schému prostredníctvom postupu obstarávania s veľmi nízkou hodnotou.

Usporiadateľ môže v prípade potreby poskytnúť aj dodatočné finančné prostriedky.

Ako a dokedy požiadať?

Svoj záujem o zriadenie párovacích schém môžete prejaviť prostredníctvom elektronického formulára najneskôr 23. septembra 2022.

Dôležité odkazy

Zdroj: horizont-europa.sk ; joint-research-centre.ec.europa.eu


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *