Posted on

Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre MSP (EISMEA) zverejnila výzvu, ktorá má zvýšiť kapacity regionálnych inovačných ekosystémov v menej rozvinutých regiónoch a uľahčiť medziregionálnu spoluprácu. V rámci výzvy budú uprednodnostnené projekty súvisiace s ekologickým a digitálnym prechodom a inteligentnou výrobou. Maximálna suma, ktorú môžeš pre svoj projekt získať, je 1,5 milióna eur. Výzva má dva termíny uzávierky: 15. február 2024 a 14. november 2024.

Kto môže získať grant?

Ako partner sa môže zapojiť akákoľvek organizácia (verejná aj súkromná, nie však fyzická osoba), pochádzajúca z jednej z členských krajín EÚ alebo asociovaných krajín. Koordinátorom projektu môže byť iba verejná organizácia alebo súkromná nezisková organizácia pochádzajúca z menej rozvinutého regiónu.

Konzorcium partnerov musí byť zložené aspoň z dvoch nezávislých inštitúcií reprezentujúcich dva rôzne regionálne ekosystémy z dvoch rôznych krajín EÚ.

Viac informácií o oprávnenosti nájdeš vo výzve od sekcie 6.

Na aké aktivity dostanem grant?

Uprednostnené budú akivity na budovanie kapacít a pilotné projekty investičných projektov súvisiacich s ekologickým a digitálnym prechodom a inteligentnou výrobou, napríklad:

  • vytvorenie a posilnenie medziregionálneho inovatívneho a odolného ekosystému,
  • zapojenie spoločnosti a identifikácia investičných projektov,
  • zvýšenie investičnej pripravenosti a kapacity na budovanie medziregionálnych obchodných a investičných plánov,
  • skúmanie využitia technickej pomoci z hlavných programov na posilnenie miestnych ekosystémov,
  • zapojenie spoločností a zavedenie správnych rámcových podmienok s cieľom rozvíjať kapacity na prepojenie miestnych ekosystémov na medziregionálnej úrovni,
  • prepojenie menej rozvinutých regiónov s inými ekosystémami,
  • budovanie kapacít na pochopenie artikulácie a implementácie hodnotových reťazcov.

Čo môžem získať?

Vo výzve je pre každý z dvoch termínov závierky dostupný rozpočet vo výške 13 miliónov eur, z ktorých môžeš získať pre svoj projekt od 500 tisíc eur do 1,5 milíona eur.

Ako a dokedy požiadať?

Výzva má pre rok 2024 dostupné dva termíny uzávierky: 15. február a 14. november. Návrh projektu musíš podať iba elektronicky cez Funding and Tenders Portal.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *