Posted on

ČSOB nadácia v rámci digitálneho vzdelávania prináša nový grantový program pod názvom „Digitálny Smart grant“. Cieľom programu je podporiť inovatívne nápady a kreatívne projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života nás všetkých. Na túto výzvu je celkovo vyčlenených 150 tisíc eur, z ktorých ty môžeš získať na svoj projekt minimálne 3 tisíc eur. Do výzvy sa môžeš zapojiť odoslaním elektronickej žiadosti o grant najneskôr do 16. júla.

Kto môže získať grant?

Oprávneným žiadateľom o grant môžu byť tieto právnické osoby:

  • Mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové združenia zriadené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb, registrované sociálne podniky, cirkevné organizácie, resp. účelové zariadenia cirkvi
  • Miestna samospráva
  • Školy (základné školy, stredné školy a vysoké školy)
  • Iné rozpočtové a príspevkové organizácie

Na aké aktivity dostanem grant?

Aktivity, na ktoré môžeš získať financie, musia byť zamerané na technologický vývoj a digitalizáciu v týchto oblastiach:

  • informačná a dátová gramotnosť,
  • bezpečnosť,
  • zelené inovácie,
  • komunikácia v spoločnosti,
  • spolupráca medzi komunitami,
  • riešenie praktických problémov a skvalitňovanie života.

Čo môžem získať?

ČSOB nadácia vyčlenila pre túto výzvu celkovo 150 tisíc eur. Minimálna výška finančnej podpory pre jednu žiadosť je 3 tisíc eur. Maximálna výška podpory pre úspešného uchádzača nie je stanovená.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o financovanie svojho projektu môžeš podať prostredníctvom online formulára najneskôr do 16. júla 2023 do 23:59 hod.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *