Posted on

Cieľom kaskádovej výzvy METASTARS je podporovať spoluprácu medzi európskymi klastrami s cieľom podporiť MSP v leteckom a obrannom ekosystéme (ASD) a zvýšiť odolnosť spoločností. Projekt ponúka malým a stredným podnikom finančnú podporu na rozvoj inovatívnych projektov a na využívanie služieb na prispôsobenie sa novým technológiám, rozvoj alebo posilnenie ich zeleného a digitálneho prechodu, ich inovačný potenciál, ich stratégiu internacionalizácie smerom k Japonsku a Kanade a zvyšovanie kvalifikácie ich pracovnej sily. Na celú výzvu je vyčlenených 362 tisíc eur a možnosť žiadať o financovanie máš do 31. decembra 2023.

Kto môže získať grant?

Do výzvy sa môžu zapojiť malé a stredné podniky (MSP) zo sektoru letectva, kozmonautiky, obrany a sektoru informačných a komunikačných technológií.

Na aké aktivity dostanem grant?

V tejto výzve budú mať žiadajúce MSP možnosť získať maximálne dve inovačné služby (v jednej žiadosti).

Projekt METASTARS ponúka 5 typov inovačných služieb:

  1. Rozvoj zelených technológií,
  2. Digitalizácia,
  3. Zvyšovanie zručností a rekvalifikácia,
  4. Internacionalizácia pre Japonsko a Kanadu,
  5. Bezpečnosť informačného systému.

Čo môžem získať?

Na výzvu je celkovo vyčlenených 362 tisíc eur. Výška finančného príspevku, ktorý možeš získať, závisí od typu inovačnej služby.

Nezabudni, že žiadosti budú hodnotené na princípe „kto prv príde, ten prv melie“ (t. j. prihlášky budú hodnotené v poradí, v akom boli prijaté).

Ako a dokedy požiadať?

Termín uzávierky výzvy je stanovený na 31. december 2023. Do výzvy sa môžeš zapojiť vyplnením žiadosti prostredníctvom online F6S platformy.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *