Posted on

Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre MSP (v skratke EISMEA) zverejnila výzvu, ktorá má usmerniť obnovu ekosystému cestovného ruchu po období COVID. Rozsah podpory by mal prebiehať aj prostredníctvom sprostredkovateľov konzorcií organizácii z cestovného ruchu. Ide najmä o malé a stredné podniky so zámerom na digitálnu a zelenú transformáciu, inovácie, odolnosť a udržateľnosť v rámci hodnotového reťazca cestovného ruchu. O financovanie svojho projektu z rozpočtu viac ako 12 miliónov eur sa môžete posnažiť podaním zámeru do 2. marca.

Kto môže získať grant?

Akákoľvek organizácia (verejná aj súkromná, nie však fyzická osoba), pochádzajúca z jednej z členských krajín EÚ alebo asociovaných krajín.

Konzorcium by malo tvoriť minimálne 5 a maximálne 8 organizácií, ktoré pochádzajú z minimálne 5 krajín.

Na aké aktivity dostanem grant?

Predkladané projekty by mali docieliť nasledovné:

  • Zvýšená odolnosť a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom lepšieho preberania zásad udržateľnosti, inovácií a digitalizácie (t. j. využívania nových technológií, ekologizácie, údajov);
  • Nové obchodné modely v cestovnom ruchu založené na digitalizácii, nových technológiách, udržateľnosti, cirkulárnosti;
  • Posilnená spolupráca v rámci hodnotového reťazca cestovného ruchu;
  • Zlepšená nadnárodná a cezhraničná spolupráca, prenos znalostí a vzájomné učenie sa;
  • Podpora obnovy turistického ekosystému po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 poskytovaním osvedčených postupov pre investície do obnovy.

Dĺžka realizácie projektu by sa mala pohybovať v rozmedzí 25 až 36 mesiacov od dátumu podpisu zmluvy.

Čo môžem získať?

Celkový rozpočet na výzvu je 12,4 milióna eur. Agentúra uhradí náklady vo výške 100 % na poskytnutie finančnej podpory tretím stranám a vo výške 90 % na všetky ostatné náklady.

Na svoj projekt môžete získať od 900 tisíc do 1,2 milióna eur.

Ako a dokedy požiadať?

Projekt si musíte podať elektronicky cez Funding and Tenders Portal do 2. marca 2022 do 17:00 hod.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *