Posted on

Európska rada pre výskum dostane na prvý pracovný program v rámci Horizon Europe viac ako 16 miliárd eur. Európska komisia predstavila 22. februára 2021 detaily tohto programu a prvých výziev.

Na obdobie rokov 2021 až 2027 Európska rada pre výskum (ERC) dostane viac ako 16 miliárd eur, čo je o 22% viac ako v prípade programu Horizon 2020. Mariya Gabriel, komisárka pre výskum, inovácie, kultúru, vzdelávanie a mládež, prisľúbila počas konferencie Science | Business, že napriek neskorému začiatku programu Horizon Europe nedôjde k prerušeniu financovania výskumu EÚ.

1,9 miliardy na 1. výzvu v 2021

Nový európsky rámcový program pre výskum a inovácie na roky 2021 až 2027 obsahuje tri hlavné výzvy na predkladanie návrhov v celkovej výške 1,9 miliardy eur. Európska komisárka Mariya Gabriel uviedla: „Prvá výzva bude podporovať mladých výskumných pracovníkov v celej Európe, ktorí zakladajú svoj vlastný nezávislý výskumný tím alebo program. Sú budúcnosťou európskeho výskumu.

ERC Starting Grant

Štartovné granty. Táto výzva podporí špičkových výskumných pracovníkov pri zakladaní nezávislého výskumného tímu alebo programu. Vyhlásenie výzvy bolo naplánované na 25. februára a termín 8. apríla. Rozpočet bol vyhradený na 619 miliónov eur.

ERC Consolidator Grant

Konsolidačné granty. Výzva je určená výskumníkom, ktorí konsolidujú svoj nezávislý výskumný tím alebo program. Vyhlásenie výzvy je 11. marca s termínom na 20. apríla. Rozpočet: 633 miliónov eur.

ERC Advanced Grant

Pokročilé granty. Výzva je určená popredným pokročilým riešiteľom. Vyhlásenie výzvy je plánované na 20. mája a termín: 31. augusta. Rozpočet: 626 miliónov eur.

Prísnejšie pravidlá pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ

S prihliadnutím na novú geopolitickú situáciu a na zabezpečenie ochrany európskych hodnôt komisia vypracuje prísnejšie pravidlá spolupráce v oblasti výskumu s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ. Komisárka Gabriel určila štyri faktory, ktoré majú zabezpečiť spravodlivú spoluprácu vo výskume:

  • EÚ by mala podporovať spoluprácu v oblastiach, kde je to potrebné a kde sú európske hodnoty menej ohrozené.
  • Spolupráca na výskumných projektoch zahŕňajúcich citlivé technológie by mala byť obmedzená.
  • Komisia plánuje vydať v roku 2021 usmernenia, aby boli akademici a výskumní pracovníci lepšie vybavení pri riešení cudzích vplyvov.
  • Budú existovať prísnejšie pravidlá, ktoré zabezpečia, aby inovačné platformy, ktoré sú základom hospodárstva EÚ a veľká časť demokratických systémov, nezáviseli od rozhodnutí prijatých mimo Európy.

zdroj: zabala.eu 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *