Posted on

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil výzvu „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce. Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku z alokovanej čiastky viac ako 32 miliónov eur. Podporu získanú z matching grantov budú môcť žiadatelia využiť na nákup alebo zlepšenie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia. Prvé kolo výzvy sa uzatvára 27. septembra 2023.

Kto môže získať grant?

O financovanie svojich projektov môžu žiadať právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj, teda subjekty:

  • štátny sektor (Slovenská akadémia vied, právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy);
  • verejné výskumné inštitúcie;
  • vysoké školy (verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy);
  • neziskový sektor (občianske združenia vykonávajúce výskum a vývoj, neziskové organizácie vykonávajúce výskum a vývoj, združenia právnických osôb vykonávajúce výskum a vývoj).

Na aké aktivity dostanem grant?

Na účely tejto výzvy sú oprávnené projekty zamerané na ocenenie minulých projektových spoluprác výskumných inštitúcií so súkromným sektorom. V rámci spoluprác by malo dôjsť k budovaniu a zlepšeniu výskumno-vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia za účelom vytvorenia zázemia pre budúcu spoluprácu medzi akademickým a súkromným sektorom.

Čo môžem získať?

V rámci tejto výzvy môžeš získať finančný príspevok z celkovej alokovanej čiastky, ktorá predstavuje viac ako 32 miliónov eur. Maximálna výška finančného príspevku sa vypočíta podľa nasledovného výpočtu:

  • finančné prostriedky získané z projektu spolupráce do 500 tisíc eur – maximálna oprávnená výška
    žiadaných prostriedkov mechanizmu za tento projekt spolupráce v pomere 1:1, teda najviac 500 tisíc eur;
  • finančné prostriedky získané z projektu spolupráce prevyšujúce 500 tisíc eur – maximálna oprávnená výška žiadaných prostriedkov mechanizmu za tento projekt spolupráce v pomere 1:0,5, teda 50 % zo sumy prevyšujúcej 500 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžeš podať v rámci prvého kola výzvy do 27. septembra 2023 prostredníctvom Informačného systému Plánu obnovy (ISPO). Nevyhnutnou podmienkou je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme. Po zaregistrovaní ťa systém prevedie jednotlivými krokmi vypĺňania žiadosti.

Druhé kolo podávania žiadostí bude otvorené od 27. júna 2024 do 26. septembra 2024. Medzi uzávierkou prvého kola a otvorením druhého kola výzvy nebude možné predkladať žiadosti.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *