Posted on

Košický samosprávny kraj vyhlásil novú výzvu z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2024. Celkovou alokovanou sumou 1,35 milióna eur budú podporené projekty, ktoré sa venujú ekoturizmu, veľkým rozvojovým projektom, európskemu dedičstvu alebo novým zážitkom k ubytovacím zariadeniam. Projektové zámery, spolu s príslušnou dokumentáciou, môžeš predkladať do 20. novembra 2023.

Kto môže získať grant?

V rámci výzvy je oprávneným žiadateľom:

  • právnická osoba so sídlom na území KSK alebo právnická osoba, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK (napr. obce a združenia obcí, občianske združenia, neziskové organizácie).
  • Fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK.
  • Organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je KSK, pokiaľ sa nezúčastňuje procesu výberu alebo hodnotenia projektov na realizáciu cieľov programu alebo nezabezpečuje implementáciu programu.

Na aké aktivity dostanem grant?

V projektoch môžeš žiadať financovanie pre nasledujúce aktivity, ktoré zrealizuješ na území Košického kraja:

  • Ekoturizmus – v projekte by si mal vytvoriť také produkty a služby cestovného ruchu, ktoré ponúkajú pre návštevníkov nový a jedinečný zážitok, ktorý vytvára nezabudnuteľné spomienky a pocity, a motivuje tak turistu k opakovanej návšteve danej atraktivity.
  • Veľké rozvojové projekty – Podpora je určená pre budovanie novej zážitkovej infraštruktúry v cestovnom ruchu, obnovu a dobudovanie existujúcej infraštruktúry v cestovnom ruchu: napr. lanové dráhy, lezecké parky, netradičné, tematické, viacúrovňové ihriská, ferratové a lezecké trasy, vleky a lanovky okrem lyžiarskych vlekov, bobové dráhy, biokúpaliská, adrenalinové zážitky, tematické interaktívne múzeá.
  • Európske dedičstvo – podporia sa projektové zámery, ktoré podporia zlepšenie turistickej prístupnosti pamiatok nesúcich značku Európskeho dedičstva pre návštevníkov a taktiež rozvoj cestovného ruchu v danom regióne.
  • Nové zážitky k ubytovacím zariadeniam – Zámerom opatrenia je vytvoriť také produkty a služby cestovného ruchu, ktoré predstavujú rozšírenie aktuálnej ponuky funkčných ubytovacích zariadení v Košickom kraji. Cieľom opatrenia nie je vznik nových tradičných ubytovacích kapacít, ale rozšírenie portfólia ponúkaných produktov a služieb o nový jedinečný zážitok alebo zážitkové ubytovanie.

Čo môžem získať?

V rámci oboch skupín oblasti podpory je vyčlenených až 1,35 milióna eur. Žiadateľ, ktorý uspeje, dostane finančné  prostriedky v pomere 90% z celkových oprávnených výdavkov projektu, teda žiadateľ prispieva iba pomerom 10%.

Ako a dokedy požiadať?

Do výzvy sa môžeš zapojiť do 20. novembra 2023 prostredníctvom online žiadosti na portáli programu Terra Incognita

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *