Posted on

Grantový program Školy budúcnosti podporí inovatívne základné školy a neziskové organizácie v prešovskom a košickom kraji s kreatívnym a netradičným prístupom k vzdelávaniu. Pomôže im preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, prinášať inovácie a tvorivo pristupovať k vyučovaniu detí zo základných škôl. Grantový program prerozdelí celkovo 20 tisíc eur. Na realizáciu svojho projektu môžeš získať maximálne 2 500 eur. Žiadosť o poskytnutie grantu odošli najneskôr do 18. októbra 2023.

Kto môže získať grant?

O finančné prostriedky na projekt sa môžu uchádzať:

  • základné školy (okrem základných umeleckých škôl) so sídlom v Košickom alebo Prešovskom
    samosprávnom kraji,
  • mimovládne neziskové organizácie so sídlom v Košickom alebo Prešovskom samosprávnom
    kraji, ktoré plánujú realizovať projekt so žiakmi základných škôl (občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby).

Na aké aktivity dostanem grant?

Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, prinášať a šíriť inovácie a tvorivo sa postaviť k vyučovaniu, a to v jednej z nižšie uvedených oblastí:

  • rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy – prioritná oblasť;
  • podpora vzdelávania informačno-komunikačných technológii (IKT) a zodpovedného a spravodlivého rozvoja digitálnych zručností;
  • budovanie zodpovedného prístupu k životu – byť zodpovedný k sebe, k ostatným a ku komunite, v ktorej žijem.

Prioritnou témou výzvy je rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy, preto projekty týkajúce sa tejto témy, najmä v kombinácii s ostatnými dvoma témami budú pri hodnotení bodovo zvýhodnené a pri udeľovaní grantu uprednostnené.

Čo môžem získať?

Celková výška prerozdeľovaného rozpočtu v tejto výzve je 20 tisíc eur. Maximálna výška grantu na realizáciu jedného projektu je maximálne 2 500 eur. Spolufinancovanie nie je povinné.

Ako a dokedy požiadať?

Do výzvy sa môžeš zapojiť najneskôr do 18. októbra 2023 odoslaním elektronickej žiadosti, ktorú nájdeš na webovej stránke Karpatskej nadácie.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *