Posted on

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil výzvu na podporu špičkových vedeckých tímov pod vedením excelentných výskumníkov zo Slovenska a zahraničia. Cieľom výzvy je pritiahnuť alebo udržať a podporiť individuálnych excelentných výskumníkov a ich tímy pri realizácii výskumu na výskumných inštitúciách na Slovensku. Maximálna výška podpory, ktorú môžeš pre svoj projekt získať sú 3 milióny eur z celkovej alokovanej sumy viac ako 53,8 milióna eur. Možnosť požiadať o financovanie svojho projektu máš do 28. septembra 2023.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú výlučne právnické osoby s prideleným identifikačným číslom (IČO):

  • Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
  • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;
  • vysoké školy (verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby);
  • neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb;
  • podnikatelia uskutučňujúci aj výskum a vývoj.

Na aké aktivity dostanem grant?

Predkladaný projekt by mal zohľadňovať tieto účely výzvy:

  • podporiť špičkové výskumné tímy pod vedením excelentných výskumníkov zo Slovenska a zahraničia, ktoré budú svoj výskum realizovať na výskumných alebo inovačných inštitúciách na Slovensku;
  • zvýšiť kvalitu výskumu a inovácií v strategicky definovaných témach;
  • zlepšiť situáciu ľudských zdrojov a zároveň zvýšiť medzinárodnú rozpoznateľnosť výskumných tímov;
  • zvýšiť konkurencieschopnosť pri zapájaní sa do riešenia európskych projektov;
  • skvalitniť prístrojové vybavenie a stabilizovať ľudské zdroje.

Čo môžem získať?

Na projekty z tejto výzvy sa rozdelí necelých 54 miliónov eur. Na jeden projekt môžeš získať maximálne 3 milióny eur.

Základný výskum bude plne financovaný z grantu. Ak sa v projekte bude jednať o priemyselný výskum, miera financovania sa pohybuje od 50 (pre veľké podniky) do 70 % (pre malé podniky).

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžeš podať do 28. septembra 2023 vyplnením žiadosti v  Informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO). Nevyhnutnou podmienkou je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme.

Dôležité odkazy

Zdroj: vaia.gov.sk


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *