Posted on

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vyhlásila výzvu zameranú na podporu základného a aplikovaného výskumu realizovaného na Slovensku excelentnými domácimi a zahraničnými výskumníkmi vo fáze kariéry R2 až R4. Cieľom výzvy je prilákať zahraničných špičkových výskumníkov, zamedziť odlivu domácich špičkových vedcov do zahraničia a zvýšiť atraktivitu a internacionalizáciu výskumného prostredia na Slovensku. Celková alokácia výzvy je viac ako 54 miliónov eur a uzavretá bude 28. septembra 2023.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby s prideleným identifikačným číslom (IČO):

 • Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;
 • vysoké školy (verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby);
 • neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb;
 • podnikatelia uskutočňujúci výskum a vývoj.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva podporí základný a aplikovaný výskum realizovaný na Slovensku. Podpora z tejto výzvy by mala prilákať zahraničných špičkových výskumníkov, zamedziť odlivu domácich špičkových vedcov do zahraničia a taktiež zvýšiť:

 • kapacitu excelentných vedcov na Slovensku;
 • atraktivitu a internacionalizáciu slovenského výskumného prostredia;
 • mieru spolupráce s vedeckými komunitami v zahraničí.

Čo môžem získať?

Na projekty z tejto výzvy je alokovaných viac ako 54 miliónov eur.

Maximálna výška podpory závisí od fázy kariéry výskumníka a ďalších skutočností:

 • R2 – maximálne 6 179 €/mesiac,
 • R3 – maximálne 9 146 €/mesiac,
 • R4 – maximálne 12 680 €/mesiac.

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu v tejto výzve sa realizuje nenávratným spôsobom na základe uzatvorených Zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s úspešnými žiadateľmi.  Možné systémy financovania – zálohové platby, refundácia alebo ich kombinácia.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžeš podať do 28. septembra 2023 vyplnením žiadosti v Informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO). Nevyhnutnou podmienkou je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme.

Dôležité odkazy

Zdroj: vaia.gov.sk


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *