Posted on

Samosprávy a mimovládky z Košického kraja sa môžu uchádzať o malý grant na zveľadenie zdravého a bezpečného prostredia. Grantový program Magna pre región má otvorenú výzvu, z ktorej na tento účel poputujú peniaze v dávkach najviac 4 tisíc eur na projekt. Príležitosť bude otvorená do 7. februára.

Kto môže získať grant?

  • mimovládne neziskové organizácie a samosprávy so sídlom v Košickom samosprávnom kraji,
  • podmienkou je spolupráca s minimálne jednou partnerskou organizáciou (mimovládne organizácie, samospráva, školy, súkromný sektor a podobne – čím viac, tým lepšie hodnotenie)

Na aké aktivity dostanem grant?

Hlavnými témami pre tohtoročné projekty sú:

  • Bezpečnosť jednotlivca – podpora projektov, ktoré zvyšujú bezpečnosť a bezpečné správanie sa doma, v práci, prírode a pod., vrátane zvyšovania povedomia o potrebe používania ochranných pomôcok pri rizikových aktivitách.
  • Šport a zdravý životný štýl – podpora dobrých nápadov, ktoré sa zameriavajú na športové alebo pohybové aktivity a prospešné trávenie voľného času. Do podujatí a aktivít by sa mala zapojila širšia cieľová skupina, napríklad deti a ich rodičia či starí rodičia. Cieľom je aj vytvoriť priestor na spoločné trávenie času a posilniť tak medzigeneračné väzby v rodine i spoločnosti.
  • Tolerancia – podpora aktivít, ktoré scitlivujú verejnosť voči rôznorodým názorom a postojom. Cieľom programu je zmierniť polarizáciu spoločnosti a vytvoriť priestor na rozumnú a priateľskú diskusiu.

Čo môžem získať?

Na svoj projekt môžeš získať najviac 4 tisíc eur. Treba myslieť na to, že sa vyžaduje 10 % spolufinancovanie, či už vo forme finančnej alebo nefinančnej (napr. dobrovoľnícka práca a ďalšie, pozri výzvu). Odmena za prácu ľudí nesmie presiahnuť 20 % rozpočtu projektu.

Nadácia prerozdelí na tieto projekty celkovo 35 tisíc eur, čo teoreticky vystačí na minimálne 8 až 9 financovaných projektov.

Ako a dokedy požiadať?

O grant požiadaj cez tento elektronický systém najneskôr do 7. februára 2023.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *