Posted on

Európska komisia oficiálne otvorila spoločný podnik „Chips Joint Undertaking“ (Chips JU), ktorý posilní európsky polovodičový ekosystém a vedúce postavenie Európy v oblasti technológií. Spoločný podnik na čipy okrem iného zavedie pilotné linky na čipy, pre ktoré boli oznámené prvé výzvy s financovaním vo výške 1,67 miliardy eur. Výzvy budú otvorené začiatkom februára s krátkym termínom na podanie do 28. februára 2024. V každej výzve sa plánuje financovanie iba jedného projektu, preto odporúčame spojiť sa so silným konzorciom partnerov.

Kto môže získať grant?

Výzva je otvorená pre výskumné a technologické organizácie, ktoré majú záujem zriadiť pilotné linky v členských štátoch EÚ.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzvy podporia tieto aktivity (každá je osobitnou výzvou):

  • Úplne ochudobnený kremík na izolátore 7 nm, ktorý poskytne cestu ku generácii vysokovýkonných polovodičových zariadení s nízkou spotrebou energie
  • Vývoj technológie pre pokročilé polovodiče s veľkosťou 2 nm a menej, ktoré budú zohrávať zásadnú úlohu v rôznych aplikáciách, od výpočtovej techniky po komunikačné zariadenia, transportné systémy a kritickú infraštruktúru
  • Heterogénna systémová integrácia a montáž, ktorá zabezpečí atraktívnejšiu technológiu pre inováciu a vyšší výkon
  • Polovodiče so širokým pásmom – dôraz sa bude klásť na materiály, ktoré umožňujú elektronickým zariadeniam pracovať pri oveľa vyššom napätí, frekvencii a teplote ako štandardné zariadenia na báze kremíka

Čo môžem získať?

Na spustenie prvých výziev na inovatívne pilotné linky budú poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 1,67 miliardy eur. 

Ako a dokedy požiadať?

Uzávierka výziev je stanovená na 28. februára 2024 o 17:00 hod.

Výzvy budú otvorené na podávanie až od 1. februára 2024.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *