Posted on

EISMEA zverejnila výzvu s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť ekosystému cestovného ruchu. Výzva je zamerané najmä na malé a stredné podniky (MSP) v ekosystéme cestovného ruchu. Celkovo budú podporené štyri projekty, ktoré si rozdelia grant v celkovej hodnote 8,5 milióna eur. Svoj projektový zámer môžeš predložiť do 21. februára 2024.

Kto môže získať grant?

Medzi oprávnených žiadateľov patria malé a stredné podniky zamerané na oblasť cestovného ruchu.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva definuje tieto aktivity:

  • diverzifikácia ponuky cestovného ruchu implementáciou diverzifikovaných obchodných modelov a riešením sezónnosti a výkyvov sezónnych turistických tokov – či už počas roka alebo na celom území;
  • zacielenie na rôzne segmenty trhu, ako sú typy klientov, pôvod klientov a zdroje príjmu;
  • spolupracovať s väčším množstvom dodávateľov;
  • regeneračné turistické zážitky, ktoré rešpektujú autentickosť miestnych turistických ponúk a zároveň prispievajú k blahobytu hostiteľských komunít a podporujú kultúrny cestovný ruch zahŕňajúci hmotné aj nehmotné kultúrne dedičstvo;
  • podpora vzdialených a vidieckych regiónov v rámci EÚ s ich špecifickými výzvami, pokiaľ ide o ich prechod k udržateľnejšiemu a odolnejšiemu ekosystému.

Čo môžem získať?

EISMEA vyčlenila na túto výzvu celkovo 8,5 milióna eur, ktoré rozdelí medzi štyri najlepšie projekty.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu Funding & tender . Svoju žiadosť o grant môžeš predložiť do 21. februára 2024, 17:00 CET. 

Ak máš nejaké otázky alebo sa chceš dozvedieť viac informácií, zúčastni sa informačného online stretnutia, ktoré sa uskutoční 19. januára 2024.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *