Posted on

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) aktuálne opäť poskytuje slovenským podnikom inovačné poukážky s názvom Slovensko 2.0. Podniky tak môžu využiť finančnú pomoc do 10 tisíc eur na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, čo by malo umožniť presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska. Pomoc môžu podniky využiť tiež pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov. Prvé hodnotiace kolo sa uzatvára už 4. augusta.

Kto môže získať grant?

Fyzické alebo právnické osoby:

  • ktoré majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja,
  • ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov,
  • ktorým nebola preplatená inovačná poukážka v rámci NP ZIVSE (Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky).

Na aké aktivity dostanem grant?

V rámci výzvy sa inovačnými poukážkami riešia projekty troch prioritných oblastí:

  1. spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou,
  2. zvyšovanie energetickej efektívnosti v hospodárstve,
  3. systémy odolných a zdravých potravín.

Čo môžem získať?

Inovačnú poukážku vo výške minimálne 2 tisíc eur do maximálne 10 tisíc eur s intenzitou pomoci do 85 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu inovačného projektu. Poukážky sa vyplácajú vopred, vo forme predfinancovania.

Ako a dokedy požiadať?

Prvé hodnotiace kolo sa uzatvára 4. augusta 2022 alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov. Svoju žiadosť môžete podať prostredníctvom portálu INOVWA.

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *