Posted on

euROBIN je sieť excelentnosti, ktorej cieľom je vytvoriť jednotnú celoeurópsku platformu pre výskum a vývoj v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Momentálne je otvorená výzva pre celú robotickú komunitu, ktorá poskytuje mechanizmy kaskádového financovania až do výšky 60 tisíc eur. Svoj projektový zámer môžeš predložiť do 14. februára 2024.

Kto môže získať grant?

euROBIN hľadá individuálneho žiadateľa (nie konzorcium), ktorým môže byť:

  • akákoľvek spoločnosť,
  • výskumná organizácia, 
  • akademická výskumná inštitúcia.

Na aké aktivity dostanem grant?

V rámci výzvy budú oprávnené nasledujúce aktivity:

  • integrácia a testovanie svojho kódu, metódy alebo hardvéru v niektorých z najpokročilejších robotických platforiem v Európe na riešenie významných výskumných výziev 
  • integrácia a vyhodnotenie vyvinutých riešení robotov v hostiteľských laboratóriách.

Čo môžem získať?

Finančnú podporu, ktorá bude udelená každému vybranému projektu v rámci druhej otvorenej výzvy programu vo výške 60 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Prihlásiť sa môžeš do 14. februára 2024 vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú nájdeš na webovej stránke FundingBox ID.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *