Posted on

Nadácia Pontis vďaka podpore Európskej únie opäť spúšťa program určený menším a začínajúcim občianskym organizáciám – Impact Lab Inkubátor. V rámci programu môžeš získať finančnú podporu do výšky 20 tisíc eur pre jednu organizáciu, vzdelávací program zložený z workshopov zameraných na finančnú udržateľnosť, sledovanie dopadu a celkové nastavenie fungovania organizácie. Prihlásiť sa môžeš do 31. januára 2024.

Kto môže získať grant?

Výzva je otvorená pre:

 • nadácie,
 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie založené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb.

Na aké aktivity dostanem grant?

1. Vzdelávanie

Riešenia na:

 • znižovanie vplyvu socioekonomických rozdielov prístupu k vzdelávaniu,
 • rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií,
 • adaptáciu na digitálne prostredie,
 • podporu aktívneho občianstva,
 • inovácie v predprimárnom, primárnom, sekundárnom.

Cieľové skupiny:

 • žiaci a žiačky v predprimárnom, primárnom, sekundárnom vzdelávaní,
 • učiteľky a učitelia v predprimárnom, primárnom, sekundárnom vzdelávaní,
 • mladí ľudia v neformálnom vzdelávaní.

2. Ľudské práva a inklúzia

Riešenia na:

 • integráciu cudzincov, cudziniek a utečencov, utečenkýň do spoločnosti,
 • vytváranie podmienok na odstraňovanie nerovností zraniteľných a vyčleňovaných skupín.

Cieľové skupiny:

 • marginalizované rómske komunity,
 • LGBTI+ ľudia,
 • mládež, mladí ľudia so znevýhodnením,
 • cudzinci/cudzinky a utečenci/utečenkyne.

3. Demokracia a právny štát

Riešenia na:

 • eliminovanie korupcie,
 • presadzovanie verejnej kontroly a tlak na všetkých aktérov, aby dodržiavali zákony a etické normy,
 • podpora demokratických inštitúcií,
 • politické/demokratické inovácie.

Cieľové skupiny:

 • úradníci a úradníčky verejnej správy, tvorcovia a tvorkyne politík,
 • zraniteľné a z politickej účasti vylúčené skupiny.

Čo môžem získať?

 • Finančnú podporu v maximálnej výške 20 tisíc eur pre jednu organizáciu,
 • vzdelávací program zložený z workshopov zameraných na finančnú udržateľnosť, sledovanie dopadu a celkové nastavenie fungovania organizácie – zručnosti, ktoré majú zabezpečiť, aby aktivity organizácie mali čo najväčší dopad.

Ako a dokedy požiadať?

Pokiaľ máš záujem prihlásiť sa do Inkubátora, je potrebné, aby si sa registroval na www.darca.sk do 31. januára 2024. Pri registrácii vyber darca: Impact Lab, program: Impact Lab Inkubátor 2024

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *