Posted on

Známy cezhraničný program Interreg koncom septembra otvoril možnosti pre organizácie zo Slovenska a Česka, ktoré pripravia projekty v pohraničnom regióne Slovenska s Českom. V rámci Interreg SK-CZ sa môžeš uchádzať o financovanie projektov z oblasti vzdelávania a biodiverzity. Na spoluprácu s Českom je pre tieto dve výzvy k dispozícii necelých 14 miliónov eur a príležitosť zapojiť sa do týchto výziev budeš mať do 31. januára 2024.

Kto môže získať grant?

Právnická osoba so sídlom v SR alebo ČR. Presný zoznam organizácií, ktoré môžu žiadať o grant, nájdeš nižšie v časti Dôležité odkazy.

V rámci SR sa projekt musí realizovať na území Trnavského, Trenčianskeho alebo Žilinského kraja. Čo sa týka ČR tak oprávnené kraje sú Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky.

Na aké aktivity dostanem grant?

Projekty podávané do výzvy z oblasti vzdelávania by mali byť zamerané na:

  • výmenu vedomostí, skúseností, odborných poznatkov a dobrej praxe medzi vzdelávacími inštitúciami na všetkých stupňoch vzdelávania od predprimárneho až po vysoké školstvo.

Projekty vo výzve biodiverzita by mali byť zamerané na tieto aktivity:

  • Zber a výmena dát, informácií a skúseností,
  • Realizácia spoločných stratégií a akčných plánov,
  • Osvetové aktivity o potrebe zachovania biodiverzity.

Čo môžem získať?

Svoj projekt by si mal nastaviť tak, aby si žiadal príspevok minimálne 50 tisíc eur. Maximálna výška príspevku nie je obmedzená.

Na výzvu vzdelávanie je vyčlenených 4,3 milióna eur, na biodiverzitu takmer 10 miliónov eur. Na niektoré organizácie sa môže vzťahovať spolufinancovanie projektov. Pre viac informácií si pozri detaily výzvy.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) môžeš podať výlučne cez elektronický systém ITMS2014+. Pozri si pokyny, ktoré nájdeš tu. Obidve výzvy majú spoločný termín na odovzdanie projektov a tým je 31. január 2024.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *