Posted on

Posilnenie dôvery, transparentnosti a zodpovednosti v potravinovom systéme prostredníctvom digitálnych riešení. To je hlavným cieľom nového programu DRG4Food, ktorý ti umožní vyvíjať a testovať dátovo orientované riešenia v kľúčových oblastiach potravinárskeho sektora: sledovanie potravín, cielená výživa a zlepšenie potravinových rozhodnutí spotrebiteľov. Vo výzve je k dispozícii celkovo 950 tisíc eur. Pre svoj projekt budeš môcť získať maximálne 300 tisíc eur. Žiadosť o príspevok môžeš odoslať do 11. decembra 2023.

Kto môže získať grant?

Výzva podporí konzorciá zložené z dvoch až troch subjektov, ktorými môžu byť:

  • mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP),
  • startupy,
  • výskumné a technologické organizácie,
  • univerzity,
  • neziskové výskumné organizácie.

Konzorciá musia preukázať schopnosť vyvíjať riešenia založené na údajoch, ktoré sú zosúladené s cieľmi digitálnej zodpovednosti a aktívne spolupracovať s koncovými používateľmi pri vytváraní technických požiadaviek a zlepšovaní pilotných činností.

Na aké aktivity dostanem grant?

Program je rozdelený do aktivít pokrývajúcich päť kľúčových oblastí:

  • dátové práva a digitálna zodpovednosť pre potravinársky sektor,
  • vývoj produktov a služieb,
  • rozvoj podnikania a partnerská spolupráca,
  • získavanie finančných prostriedkov,
  • soft skills a podujatia.

Čo môžem získať?

Rozpočet na tvoj pilotný projekt sa môže pohybovať od 150 tisíc do 300 tisíc eur. Finančná podpora je rozdelená medzi počiatočné a pokročilé granty, pričom sa zohľadňujú faktory, ako je trvanie projektu, úroveň TRL od začiatku do konca pilotného projektu a cestovné požiadavky.

Návrhy musia spĺňať špecifické kritériá úrovne pripravenosti technológie (TRL). Úroveň TRL v čase predloženia by mala byť minimálne 4 alebo 5 a navrhovaná technológia by mala mať potenciál postúpiť na TRL 7.

Ako a dokedy požiadať?

Svoj návrh na výzvu DRG4food môžeš predložiť do 11. decembra 2023 prostredníctvom online platformy f6s. Pred vyplnením a odoslaním žiadosti ti odporúčame preštudovať si všetku relevantnú dokumentáciu k výzve.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *