Posted on

Nadácia Tipsport vyhlásila grantový program s názvom „Zasaď strom za svoj klub“, ktorého cieľom je podporiť výsadbu zelene a stromov v blízkosti športových ihrísk a športovísk. Program navyše podporí miestne komunity a širšiu verejnosť do výsadby zelene a zvyšovanie záujmu obyvateľov o prostredie, v ktorom žijú. V rámci programu bude prerozdelených 50 tisíc eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžeš získať na jeden projekt je 3 tisíc eur. Do výzvy sa môžeš zapojiť do 4. septembra 2023.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • Športové kluby
  • Obce, mestá alebo samosprávy ako zriaďovatelia športovísk

Na aké aktivity dostanem grant?

  • Sadenice stromov a kríkov (výsadba tradičných druhov)
  • Zakúpenie materiálu potrebného na výsadbu (napríklad koly, pletivo alebo iná ochrana proti ohryzovaniu zverou, barličky pre dravce, kotviaci materiál, popruhy, zavlažovacie vaky, a pod.)
  • Doprava sadeníc a materiálu (uprednostnení by mali byť lokálni dodávatelia)
  • Externý odborný dohľad pri výsadbe (maximálne do výšky 200 €)
  • Úpravy terénu v nevyhnutnej miere
  • Zakúpenie/ požičanie náradia a nástrojov potrebných na výsadbu alebo následnú starostlivosť o maximálne do výšky 10 % z celkovej žiadanej čiastky

Čo môžem získať?

V rámci programu bude prerozdelených 50 tisíc eur. Maximálna suma, ktorú môžeš získať pre svoj projekt je 3 tisíc eur. Jeden subjekt môže podať maximálne 1 projekt.

Športové komunity môžu v rámci programu dodatočne získať finančné prostriedky aj na trávniky na futbalových ihriskách. Úspešní žiadatelia môžu získať až 2 tisíc eur navyše na údržbu trávnika (prevzdušnenie, vertikulácia, dosiatie trávy a pod.), podmienkou je výsadba stromov a kríkov v okolí športoviska minimálne v rovnakej hodnote.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku môžeš podať do 4. septembra 2023 prostredníctvom elektronického formulára nadácie Tipsport.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *