Posted on

Európsky program Kreatívna Európa podporí v priebehu najbližších troch rokov projekty v oblasti európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu sumou takmer 40 miliónov eur. Cieľom programu je zvýšiť kapacity európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov, aby mohli čeliť spoločným výzvam, vychovávať talenty, inovovať, prosperovať a vytvárať nové pracovné miesta. V zozname výziev nájdeš témy pre filmárov, festivaly, TV a média ale aj herné odvetvie a ďalšie. Uzávierky výziev sú rôzne, počnúc decembrom 2023 až po výzvy, ktoré majú deadline v priebehu 2024.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi grantu môžu byť právnické osoby, ktoré majú sídlo v jednej z oprávnených krajín (štáty EÚ a niektoré ďalšie štáty). Detailné podmienky oprávnenosti nájdeš v celom znení výzvy na strane 15.

Na aké aktivity dostanem grant?

Návrh tvojho projektu by sa mal týkať nasledujúcich špecifických tém:

  • Umelci a profesionáli v oblasti kultúry: posilnenie kultúrnej a kreatívnej činnosti 
  • Kultúra pre ľudí: posilnenie kultúrnej účasti a úlohy kultúry v spoločnosti
  • Kultúra pre planétu: uvoľnenie sily kultúry
  • Kultúra pre spolutvorivé partnerstvá: posilnenie kultúrneho rozmeru vonkajších vzťahov EÚ
  • Kultúra pre digitálnu transformáciu: pomôž európskym kultúrnym a kreatívnym sektorom plne využívať nové technológie na zvýšenie ich konkurencieschopnosti

Tu nájdeš stručný zoznam výziev (klikni na tú, ktorá ťa zaujíma), aby si mal predstavu o témach:

Films on the Move CREA-MEDIA-2024-FILMOVECall for proposal
TV and online content CREA-MEDIA-2024-TVONLINECall for proposal
Networks of European Festivals CREA-MEDIA-2024-FESTNETCall for proposal
European VOD Networks and Operators CREA-MEDIA-2024-VODNETCall for proposal
European slate development CREA-MEDIA-2024-DEVSLATECall for proposal
Video games and immersive content development CREA-MEDIA-2024-DEVVGIMCall for proposal
Innovative tools and business models CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMODCall for proposal
European Cooperation projects Medium Scale CREA-CULT-2024-COOP-2Call for proposal
European Cooperation projects Small Scale CREA-CULT-2024-COOP-1Call for proposal
Innovation Lab CREA-CROSS-2024-INNOVLABCall for proposal
NEWS – Journalism Partnerships – Collaborations CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONSCall for proposal
Pan-European Cultural Entities CREA-CULT-2024-PECECall for proposal
NEWS – Journalism Partnerships – Pluralism CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISMCall for proposal
MARKETS & NETWORKING CREA-MEDIA-2024-MARKETNETCall for proposal
NEWS – Media literacy CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACYCall for proposal

Čo môžem získať?

Maximálna výška na jeden projekt je 1,2 milióna eur v priebehu štyroch rokov.

Grant budeš mať vyplatený formou jednorazového príspevku. To znamená, že bude preplatená pevná suma na základe paušálnej sumy alebo financovania, ktoré nie je spojené so skutočnými nákladmi.

Výšku grantu ti stanovia na základe odhadovaného rozpočtu projektu a miery financovania 80 %.

Ako a dokedy požiadať?

Návrhy musia byt predložené priamo cez online systém Funding & Tenders Portal. Podrobnosti o podávaní prihlášky nájdeš v online príručke. Uzávierky výziev sú rôzne, počnúc decembrom 2023 až po výzvy, ktoré majú deadline v priebehu 2024.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *