Posted on

Silné stránky slovenského systému výskumu a inovácií spočívajú v ľudských zdrojoch a v prilákaní zahraničných podnikových investícií. Podľa rebríčka SkillsValue z roku 2019 je Slovensko na prvom mieste spomedzi IT krajín s ohľadom na technologické zručnosti. Slovensko je tiež dosť silné vo výstupoch so silným prírastkom nových absolventov vedeckých a technických odborov a na úrovni PhD. Pozrite si rebríček 10 najúspešnejších slovenských inštitúcií v rámci programu Horizon2020.

Počas celého trvania programu Horizont 2020 bola celková suma 119 miliónov EUR pridelená 580 organizáciám prostredníctvom 429 podpísaných grantov.

Slovenských účastníkov nájdeme vo všetkých tematických okruhoch H2020. V prípade menších krajín je zrejmé, že veľké projekty majú zvyčajne výrazný vplyv na výsledky celej krajiny. V prípade Slovenskej republiky ide o projekty BIOSKOH, ktoré do Košického kraja prinášajú výstavbu najväčšej biorafinérie druhej generácie v Európe a Trenčianske centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované skloFunGlass.

Podiel Slovákov v jednolitých programoch H2020

Vďaka spomenutým veľkým projektom bola hlavná časť finančného príspevku pridelená v rámci Spoločenskej výzvy 2 – Potraviny a SEWP. Na základe počtu podpísaných grantov sú však hlavnými tematickými prioritami doprava, energetika, MSCA a IKT.

Veľkú časť všetkých účastí na H2020 tvoria malé a stredné podniky, ktoré sú aktívne v projektoch spolupráce alebo získali prestížne financovanie z bývalého nástroja pre MSP alebo z pilotného projektu Európskej rady pre inovácie. Súkromné ​​organizácie pokrývajú 41,8% všetkých účastí v H2020.

Nasledovali HES s 33,9% účasťou a Slovenská akadémia vied (SAV) s 15% účasťou. Najúspešnejšie inštitúcie v rámci prípravy projektových návrhov pochádzajú z Bratislavského kraja a Žiliny.

V porovnaní so 7. rámcovým programom bolo Slovensko schopné získať finančný príspevok z EÚ o viac ako jednu tretinu a príspevok sa pravdepodobne zvýši vďaka výzve Green Deal. Slovenské subjekty sa napriek tomu spoliehajú predovšetkým na prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Vďaka financovaniu z EŠIF sa Slovensku podarilo vybudovať a zveľaďovať množstvo vedeckých parkov a výskumných centier na slovenských univerzitách a Slovenskej akadémii vied, ktoré poskytujú dobrý základ a nevyhnutnú infraštruktúru pre ďalší pokrok.

Prehľad výskumu a vývoja v SR

Celkové výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP (2019):                       0,84%
Vysoké školy / Technické univerzity:                                                                         34/ 3
Osoby zamestnané vo výskume a vývoji – na plný úväzok(2019):                   33,500
Absolventi univerzity (2019):                                                                                 43,331
Subjekty vykonávajúce výskum a vývoj (2018):                                                       465

zdroj: Štatistický úrad SR

Najúspešnejšie organizácie zo Slovenska

zdroj: czelo.cz 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *