Posted on

Nový druh grantu pod schémou Vyšehradský fond má názov V4 Gen Grant a ponúka krátkodobú mobilitu mládeže vo vekovej skupine od 14 do 30 rokov. Mobilita má napomôcť presadzovať demokratické hodnoty, občiansku participáciu a cezhraničný dialóg medzi mladými ľuďmi. Prihláste sa a podeľte sa o svoje nápady, zoznámte sa so susedmi, spoznajte nových priateľov a získajte nové zručnosti a skúsenosti. Aktuálna výzva je otvorená do 1. augusta.

Kto môže získať grant?

Ako formálny žiadateľ alebo príjemca grantu sa môže zúčastniť každá právnická osoba V4 relevantná pre prácu s mládežou (napr. školy, voľnočasové kluby, športové združenia, mládežnícke občianske organizácie atď.). Každý projekt musí zahŕňať mobilitu mladých ľudí vo veku od 14 do 30 rokov aspoň z dvoch krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko).

Možné sú aj nasledujúce kombinácie krajín mimo V4:

  • Rakúsko s akoukoľvek kombináciou aspoň dvoch susedných krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko)
  • Nemecko s Českom a Poľskom
  • Ukrajina s akoukoľvek kombináciou aspoň dvoch susedných krajín V4 (Maďarsko, Poľsko, Slovensko).

Na aké aktivity dostanem grant?

Ak sa chcete uchádzať o minigrant, vyberte si jeden z cieľov grantového programu zo šiestich oblastí alebo si vytvorte vlastný. Ciele sú prezentované len ako ilustrácie oblastí záujmu, nie ako samostatné tematické kategórie:

  • udržateľnosť a odolnosť,
  • dedičstvo a spomienka,
  • zdravie a aktívny životný štýl,
  • umenie a kultúra,
  • demokratické hodnoty a občianske cnosti,
  • praktické schopnosti a podnikanie.

Témy môžu byť doplnené alebo zmenené na základe budúcich priorít.

Každý projekt musí uskutočniť aspoň jedno spoločné podujatie za účasti oboch (alebo všetkých) strán a aspoň jednu spoločnú fyzickú prezentáciu pre verejnosť alebo miestnu komunitu spojenú s kreatívnymi formami sprostredkovaného dosahu.

Čo môžem získať?

Financovanie mobilít, pričom sa uprednostňujú projektové žiadosti s rozpočtom do 10 tisíc eur a dodatočné spolufinancovanie je vítané.

Ako a dokedy požiadať?

Ak máte záujem zapojiť sa do minigrantu na mobilitu, podajte svoj projektový zámer prostredníctvom systému My Visegrad do 1. augusta 2022.

Dôležité odkazy

Zdroj: visegradfund.org


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *