Posted on

Kaskádová výzva NGI SEARCH hľadá podnikateľov, tech-geekov, vývojárov, spoločensky angažovaných ľudí, malé a stredné podniky, výskumné organizácie, akademické výskumné skupiny či neziskové organizácie, ktorí prispejú k rozvoju digitálnych inovácií v oblasti vyhľadávania a objavovania dát a informácií na internete. Momentálne je otvorené tretie kolo výzvy, v ktorom môžeš požiadať o finančnú podporu do 150 tisíc eur zaslaním prihlášky do 2. októbra 2023.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi výzvy môžu byť podnikatelia, tech-geekovia, vývojári, sociálne angažovaní ľudia, MSP (vrátane novozaložených organizácií), výskumné organizácie, akademické výskumné skupiny, neziskové organizácie atď.

Na účely procesu podávania žiadostí sú typy žiadateľov rozdelené do dvoch hlavných skupín:

Projekt akceptuje aj konzorciá fyzických osôb, konzorciá organizácií alebo konzorciá fyzických osôb a organizácií, ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá oprávnenosti. Je tu však limit 3 členov na tím.

Na aké aktivity dostanem grant?

Podporené budú aktivity zamerané na rozvoj digitálnych inovácií v oblastiach:

  • inteligentní hlasoví asistenti,
  • spracovanie prirodzeného jazyka,
  • sémantická analýza,
  • Social Computing,
  • vizualizácia dát,
  • nové spôsoby objavovania a získavania informácií.

Čo môžem získať?

  • Zapojenie sa do Podporného programu NGI SEARCH s trvaním až 12 mesiacov,
  • príjem finančných prostriedkov do 50 000 €, ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá žiada v ich mene, alebo do 150 000 €, ak žiadateľ žiada ako organizácia,
  • možnosť získať technický, obchodný a inovačný mentoring, ktorý poskytujú partneri projektu NGI Search.

Ako a dokedy požiadať?

Tretie kolo výzvy je otvorené do 2. októbra 2023 do 17:00 hod. Do tohto dátumu musíš podať prihlášku cez elektronický systém FundingBox.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *