Posted on

V priebehu januára bola Fondom na podporu umenia vyhlásená výzva č. 6/2021. Rozdiel oproti predchádzajúcej výzve, ktorú sme prednedávnom publikovali, je najmä v inakosti oprávnených aktivít. Pozrite si stručné detaily výzvy, ktoré potrebujete vedieť.

Pre koho je výzva určená?

Možnosť žiadať o tento grant je otvorená pomerne širokej skupine. Môže to byť fyzická osoba, podnikatelia ale aj vyšší územný celok, obec aj neziskový sektor či vysoká škola.
Presnú definíciu žiadateľov (nájdete na str. 4) ale aj ďalšie detaily ohľadom žiadania si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Na aké aktivity môžem žiadať?

Keďže v rámci tejto výzvy je definované široké rozpätie oprávnených aktivít, uvádzame iba ich oblasti:

  • Tanec
  • Vizuálne umenie
  • Literatúra
  • Divadlo: výskum a vzdelávanie
  • Tanec: výskum a vzdelávanie
  • Hudba: výskum a vzdelávanie
  • Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra
  • Medzinárodné prezentácie a mobility

Konkrétne oprávnené aktivity nájdete vo výzve na tomto odkaze.

Čo môžem získať?

Celkovo je pre spomenuté aktivity vyčlenených viac ako 2,19 milióna eur. Táto suma je rozdelená tematických podprogramov.

Presný rozpis alokácie financií vrátane podprogramov je možné vidieť na tomto odkaze.

Dokedy mám čas?

Výzva ma určený termín uzávierky pre všetky uvedené podprogramy v rámci 6. výzvy do 1. marca 2021 do 15:00 hod. Možnosť predkladania žiadostí je už momentálne otvorená.

Ako sa môžem zapojiť?

Musíte najprv zaslať žiadosť prostredníctvom elektronického systému FPU. Zároveň je nutné doručiť po registrácii v FPU aj podpísanú žiadosť buď elektronickým podpisom (pokyny k podaniu cez FPU) alebo fyzicky podpísanú žiadosť zaslanú pošou najneskôr do termínu uzávierky.

Všetky potrebné informácie k spôsobu žiadania sú uvedené vo výzve.
Pre kompletné informácie o poskytovaní finančných prostriedkov si pozrite tento dokument. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *