Posted on

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja. Bilaterálna výzva bude zaujímať predovšetkým verejné či súkromné výskumné organizácie, ktoré plánujú spolupracovať s partnermi v Ruskej federácii. Na jeden projekt, ktorý by mal tematicky rešpektovať priority ako vesmír, choroby či materiály, môžete žiadať do 210 tisíc eur. Stihnúť to treba ešte počas leta, pretože výzva sa uzatvára 31. augusta 2021.

Kto môže požiadať o grant?

Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja. Žiadateľ musí mať osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa zákona.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Bilaterálna výzva má priority v súlade so schválenou stratégiou pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“:

  1. Vesmírny, planetárny a atmosférický výskum
  2. Civilizačné choroby a zdravý životný štýl
  3. Nové materiály a náuka o materiáloch

Projekty by mali teda mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja (nie ich kombinácia) so zameraním na uvedené priority.

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. marec 2022. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 34 mesiacov.

Čo môžem získať?

Financie na riešenie projektu vo výške do 210 tisíc eur na celú dobu riešenia. Maximálna suma podpory na kalendárny rok projektu je 70 tisíc eur.

Na celú výzvu APVV vyčlenila rozpočet 620 tisíc eur. Pre viac informácií ohľadom pravidiel čerpania rozpočtu si prečítajte Zásady tvorby rozpočtu.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov. Elektronický systém sa uzatvorí dňa 31. augusta 2021 o 12.00 hodine.

Dodatočne sa v listinnej forme dodávajú aj požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Úplného znenia výzvy. Toto je potrebné zaslať alebo doručiť na adresu agentúry taktiež v lehote najneskôr do 31. augusta 2021.

Všetky potrebné informácie a prílohy k výzve nájdete na stránke výzvy.

Úplné znenie výzvy si môžete prečítať na tomto odkaze.

Informácie boli čerpané z webového sídla APVV: apvv.sk


podcast o grantoch

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *