Posted on

Nadácia Tatra banky vypísala grant s názvom Digital, ktorý podporí tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou. Na svoje si prídu mimovládne neziskové organizácie zamerané  na rozvoj digitálnych a IT inovácií. Podmienkou však je realizácia projektu na pôde niektorej z uvedených typov stredných škôl. Zároveň všetky náklady súvisiace s projektom, musia byť použité na výskumnú prácu tímov, ktorých súčasťou musia byť študenti týchto stredných škôl. Podpora na jeden projekt predstavuje sumu 3 000 eur a žiadať môžete do 18. októbra 2021.

Pre koho je výzva určená?

Ako už bolo v úvode spomenuté, žiadať o tento grant môžu tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovácií, realizujúcich projekt na pôde niektorého zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou.

Na aké aktivity sa dá použiť grant?

Formálne nadácia podporí slovenské gymnáziá a odborné stredné školy s maturitou (verejné, cirkevné aj súkromné) pričom podmienkou je, že všetky náklady projektu, budú použité na výskumnú prácu tímov, ktorých súčasťou musia byť študenti týchto stredných škôl.

Projekt by teda mal byť zameraný na praktické využitie a rozširujúce digitálne a IT zručnosti študentov stredných škôl, ktoré bude nadväzovať na ich vzdelávací proces. Budú sa sledovať obsahové kritéria programu:

  • originalita, inovačný charakter alebo invenčnosť predmetu projektu,
  • praktická využiteľnosť výstupov projektu,
  • medzi-sektorový prístup k projektu,
  • využiteľnosť projektu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na stredných školách, na ktorých budú projekty realizované, poprípade ich aplikácia aj pre študentov ostatných stredných škôl.

Realizáciu projektu naplánujte počas školského roku 2021/2022.

Čo môžem získať?

Pokrytie nákladov projektu z grantových zdrojov Nadácie:

  • Na výzvu je vyčlenených 20 000 eur.
  • Jeden projekt bude podporený sumou maximálne 3 000 eur.
  • Podporené budú maximálne dva projekty realizované na rovnakej strednej škole.
  • Z programu môžu byť hradené iba výdavky na realizáciu aktivít opísaných v predloženom projekte.
  • Finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky môžu byť použité výhradne na náklady potrebné na zrealizovanie výskumnej činnosti pracovných tímov.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Presné a úplné kritériá tejto výzvy budú zverejnené 6. septembra 2021.

Termín uzávierky výzvy je stanovený na 18. októbra 2021 do 24.00 hod. Projektové žiadosti sa budú predkladať prostredníctvom online formulára na webovej stránke Nadácie.

Zdroj informácií: www.nadaciatatrabanky.sk


newsletter granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *