Posted on

Nový Zéland sa stal novým asociovaným štátom. Dňa 9. júla 2023 bola uzavretá dohoda o asociácii Nového Zélandu k programu Horizont Európa. Vďaka asociácii sa môžu výskumníci a organizácie z Nového Zélandu zapájať do medzinárodných projektových konzorcií v 2. pilieri programu za rovnakých podmienok ako právne subjekty z členských štátov EÚ, vrátane účasti na financovaní z EÚ.

Aké výhody to bude mať pre Európsku úniu a Nový Zéland?

Ide o prvé spojenie s blízkym partnerom, ktorý nie je geograficky blízky Európe. Predstavuje úplne nový prístup, ktorým EÚ ešte viac posilňuje svoje väzby s dôveryhodnými partnermi, ktorí majú solídnu vedeckú základňu a rozsiahle vedecké výsledky.

Asociácia k Horizontu Európa pre Nový Zéland znamená, že výskumníci a organizácie sa budú môcť zapojiť do druhého piliera programu. Primárne sa zameria na spoločné globálne výzvy v oblasti klímy, energetiky, mobility, digitálnych technológií, priemyslu, zdravia a ďalších oblastí. Na programe budú spolupracovať za rovnakých podmienok so subjektmi z členských štátov EÚ. Taktiež budú mať prístup k financovaniu programu Horizont Európa a sieťam výskumníkov v Európe aj mimo nej.

Prezidentka EK Ursula von der Leyen po podpise dohody skonštatovala nasledovné: „Som rada, že sa nám podarilo zapojiť Nový Zéland do Horizont Európa, našej vlajkovej lode inovačného programu. Toto je prvá asociačná dohoda s krajinou, ktorá nie je geograficky zblízka Európe. Je však veľmi zblízka v mnohých iných cestách, vrátane schopnosti a vôle k inováciám. Tešíme sa, že spojíme naše najlepšie talenty do práce na projektoch v oblasti čistých technológií, biotech a digitálnych projektoch.

Globálny prístup Európy k výskumu a inováciám

Spolupráca s Novým Zélandom prispieva ku globálnemu prístupu Európy ku spolupráci v oblasti výskumu a inovácií v čoraz menšom a nestabilnom svete. Opätovne potvrdzuje záväzok podporovať excelentnosť, spájať zdroje pre rýchlejší vedecký pokrok, rozvíjať inovačné ekosystémy a podporovať globálnu otvorenosť.

Program Horizont Európa zaviedol zásadné prepracovanie prístupu k medzinárodnej spolupráci vo výskume a inováciách. Program prvý krát umožnil pridruženie k podobne zmýšľajúcim krajinám so silným vedeckým, inovačným a technologickým profilom mimo geografickej blízkosti EÚ. V súčasnosti prebiehajú formálne rokovania o pripojení k Horizontu Európa s Kanadou a Európska komisia nedávno začala rokovania s Kórejskou republikou.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *