Posted on

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) vyhlásila ďalšiu výzvu na podporu výskumných projektov, ale tento raz zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3. Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v oblastiach priemyselné technológie, kľúčové digitálne technológie, pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie, umelá inteligencia a robotika. V rámci výzvy môžeš pre svoj projekt získať až 1 milión eur z alokovanej sumy, ktorá predstavuje viac ako 50 miliónov eur. Čas na podanie žiadosti máš do 6. novembra 2023.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú nepodnikateľské výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry, ktoré nepredstavujú podnik, právnické osoby s prideleným identifikačným číslom (IČO):

 • Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • verejné výskumné inštitúcie;
 • vysoké školy (verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby).

V projekte sú oprávnení aj partneri:

 • Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • verejné výskumné inštitúcie;
 • vysoké školy (verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy);
 • občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb;
 • podnikatelia;
 • obce a vyššie územné celky a rozpočtové a príspevkové organizácie nimi zriadené.

Na aké aktivity dostanem grant?

Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v týchto oblastiach:

 • Priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle)
 • Kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia)
 • Vznikajúce umožňujúce/podporné technológie 
 • Pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie 
 • Umelá inteligencia a robotika 
 • Pokročilé počítanie    

Čo môžem získať?

Na projekty z tejto výzvy sa rozdelí viac ako 50 miliónov eur. Na jeden projekt môžeš získať maximálne 500 tisíc eur bez uplatnenia inštitútu partnerstva na projekte. S uplatnením inštitútu partnerstva na projekte môžeš požiadať až o 1 milión eur.

Základný výskum bude plne financovaný z grantu. Ak sa v projekte bude jednať o priemyselný výskum, miera financovania sa pohybuje od 50 (pre veľké podniky) do 70 % (pre malé podniky).

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžeš podať do 6. novembra 2023 vyplnením žiadosti v  Informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého nahráš aj všetky prílohy žiadosti. Nevyhnutnou podmienkou je registrácia žiadateľa v uvedenom systéme.

Dôležité odkazy

Zdroj: vaia.gov.sk


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *