Posted on

EIT Health InnoStars podporí projekty v oblasti zdravotníctva v počiatočnej fáze rozvoja sumou do 75 tisíc eur. Cieľom programu je financovať fázu overovania koncepcie vysokokvalitných, silných a vyvážených projektov v zdravotníckych oblastiach. Na nich sa majú podieľať lokálne podniky a akademické, výskumné, zdravotnícke inštitúcie. Táto možnosť bude otvorená do 18. decembra.

Kto môže získať grant?

Výzva EIT Health RIS Innovation podporí spoluprácu aspoň dvoch právnych subjektov, pričom sa očakáva zapojenie:

  • podnikateľských (malé a stredné podniky) a zároveň
  • akademických subjektov, resp. výskumných pracovísk alebo zdravotníckych inštitúcií.

V rámci tejto výzvy sú oprávnené iba takzvané EIT Health RIS krajiny, ktorými sú:

  • Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko.

Zjednodušene povedané, RIS krajiny sú tie, ktoré dlhodobo vykazujú nižšiu inovačnú aktivitu oproti vyspelým krajinám.

Na aké aktivity dostanem grant?

Oprávnené sú aktivity spadajúce to 6 oblastí záujmu EIT Health:

  • Reforming Care Pathways 
  • Healthcare Transformation 
  • Harnessing Real-world Data
  • Bringing Care Home
  • Health in the Workplace
  • Fostering Healthier Lives

Cieľom schémy EIT Health RIS je podporovať inovácie v oblasti zdravotníctva v krajinách s nižším inovačným potenciálom prostredníctvom rozvoja a nových produktov a služieb zdravotnej starostlivosti.

Čo môžem získať?

Finančnú podporu je na ďalší rozvoj svojho projektu, služby alebo produktu.

Na vaše projektové partnerstvá môžete získať maximálne 75 tisíc eur (max. 25 tisíc eur na jedného partnera).

Neziskové organizácie, mikropodniky a malé podniky dostanú financie do výšky 100 %.  Stredné podniky budú financované len do výšky 70 %.

Ak zastupujete veľký podnik, tak tento nemôže získať finančné prostriedky. Môže však byť súčasťou partnerstva a môže využívať možnosti vytvárania sietí.

Súčasťou podporených projektov bude aj účasť na tréningoch (bootcamps) a mentoringové aktivity.

Ako a dokedy požiadať?

Termín na predkladanie žiadostí do tejto výzvy je stanovený na 18. december 2021.

Do výzvy sa zapojíte prostredníctvom elektronickej platformy Optimy.


Dôležité odkazy

Informácie boli pripravené v spolupráci s eraportal.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *