Posted on

Stredoeurópska nadácia vyhlásila V. ročník Grantovej výzvy Dunajského fondu pre celé územie slovenského toku Dunaja, Malého Dunaja a jeho pravostranného prítoku Klátovského ramena. Výzva je zameraná výhradne na podporu verejnoprospešných projektov, ktorých žiadateľom môže byť právnická osoba neziskového typu. Maximálna výška na jeden projekt je 30 tisíc eur. Výzva je otvorená do 18. septembra 2023.

Kto môže získať grant?

Žiadateľom o grant môže byť právnická osoba neziskového typu so zodpovedajúcim predmetom činnosti, legálne pôsobiaca na území Slovenskej republiky.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva podporí výhradne verejnoprospešné projekty, ktoré na verejne prístupných priestranstvách sledujú jeden alebo viac z nasledovných cieľov, vychádzajúc z Charty Dunajského fondu:

  • bližší kontakt človeka s riekou (fyzický, vizuálny alebo iný)
  • bohatší život na rieke a jej okolí (so zachovaním a ochranou prírodných hodnôt, života a zdrojov),
  • plynulejší a príjemnejší pohyb pri/ na rieke, z brehu na breh alebo z vody na breh (vrátane pohybu živočíchov žijúcich v prostredí rieky),
  • spojenie s ďalšími štátmi/sídelnými celkami na rieke.

Čo môžem získať?

Minimálna výška grantu je 2 tisíc eur a maximálna výška je 30 tisíc eur na jeden projekt.

Ako a dokedy požiadať?

Svoju žiadosť o finančný príspevok predložíš spolu s rozpočtom na predpísaných formulároch zverejnených na internetových stránkach www.dunajskyfond.sk a www.cef.sk. Vyplnené, podpísané a naskenované formuláre spolu s povinnými prílohami môžeš odoslať najneskôr do 18. septembra 2023 emailom na adresu cef@cef.sk.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *