Posted on

Všetci sa určite zhodneme, že za sebou máme ťažký rok.  Všetci si tiež prajeme, aby rok 2021 bol lepším rokom. Je možné, že k tejto vízii vám pomôžu práve príležitosti, ktoré spomenieme v tomto článku. Vo svete grantov je veľmi ťažké načrtnúť plán výziev na celý rok vopred. Tieto výzvy sa zvyčajne neplánujú tak dlho vopred.

Aj z tohto dôvodu sme urobili výber výziev, o ktorých v tejto chvíli už vieme. Preto sme v nadpise článku namiesto „Top grantové príležitosti v roku 2021“ zvolili objektívne radšej znenie „…príležitosti v úvode roka 2021“. Ak nás priebežne budete sledovať, zvyšok roka 2021 vám predsa neujde. O všetkom, čo nás zaujme vás budeme včas informovať prostredníctvom našich kanálov.

Štartuje Horizon Europe

Rok 2021 sa bude niesť v zmysle uvedenia nového programovacieho obdobia 2021 až 2027. Tento fakt neodlučiteľne súvisí s otvorením svetovo najambicióznejšieho výskumného programu Horizon Europe s rozpočtom takmer 100 miliárd eur.

Jednoducho povedané, Európska komisia schvaľuje rozpočet grantových programov na etapy. Preto hovoríme o programovacích obdobiach. Sú tiež nositeľmi dôležitých posolstiev a priorít a v nadchádzajúcom programovacom období to sú najmä „zelené technológie“ a riešenie klimatických zmien.

Predchodcom Horizon Europe bol Horizon 2020, ktorého názov ste už mohli zachytiť aj v prípade, že o grantoch toho veľa neviete. Horizon 2020 bol relevantný pre obdobie rokov 2014-2020.

Výzvy pod Horizon Europe budú zverejňované priebežne, pričom niektoré nižšie uvedené už je možné považovať za výzvy pod týmto programom. V úvode článku sme však chceli túto skutočnosť zvýrazniť, nakoľko ide o kľúčovú udalosť zo sveta grantov pre rok 2021.

Pre podnikateľov


Výzva pre farmárov je určená pre právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve. Podnikatelia z tohto odvetvia môžu na svoj projekt získať až 60 tisíc eur a zoznam aktivít, na ktoré je možné žiadať si prečítate v tomto článku.

Poľnohospodári môžu svoje žiadosti podávať v priebehu marca, konkrétne od 1. do 31. marca.

Viac informácií


Výzva pre startupy, resp. začínajúce malé a stredné podniky z oblasti spracovania dát. Žiadateľ môže získať dokopy až 120 tisíc eur a ďalšie benefity.

Termín uzávierky je 15. februára.

Viac informácií


Výzva na podporu malých a stredných podnikov prostredníctvom klastrov. Cieľom je prispieť k efektívnejšiemu šíreniu a rozšíreniu pokrokových technológií v podnikoch a podporiť tak hospodárske oživenie.

Požiadať o projekt od 2 do 3 miliónov eur si môžu klastrové organizácie, technologické centrá a malé a stredné podniky. Čas na to majú do 2. februára.

Viac informácií


Výzva na zelené letiská a prístavy je určená pre konzorcium najmenej troch právnických osôb. Je príležitosťou zmodernizovať letiská a námorné ale aj vnútrozemské prístavy a ich príslušné procesy v zmysle Zelenej dohody EÚ.

Na výzvu je pridelených až 100 miliónov eur a žiadosť je možné podávať do 26. januára.

Viac informácií


Výzva na modré hospodárstvo, alebo v anglickom znení Blue Economy. O financovanie na aktivity podporujúce nové produkty, služby, procesy alebo obchodné modely v rámci udržateľného a inovatívneho tzv. modrého hospodárstva v morských panvách Európy, si môže požiadať už jeden malý alebo stredný podnik.

Na svoj projekt môžete získať až 2,5 milióna eur a termín uzávierky je 16. februára.

Viac informácií


Pre tretí sektor


Výzva na Ochranu vôd a vodné hospodárstvo, ktorá rieši lepší stav podzemných a povrchových vôd. V zásade sa podporia aktivity ako je tvorba koncepčných materiálov a hľadanie nových prístupov vo veciach problematických alebo nedoriešených otázok vodného hospodárstva.

Okrem štátnych subjektov je tiež oprávnený žiadateľ obec a vyšší územný celok, rozpočtové a príspevkové organizácie ale aj občianske združenia a neziskové organizácie.

Prvá uzávierka je stanovená na 31. marca ale podávanie pokračuje aj po tomto dátume, pokiaľ sa pridelený rozpočet nevyčerpá. Na výzvu je pridelených 530 tisíc eur.

Viac informácií


Výzva programu Interreg Slovensko-Maďarsko zameraná na posilnenie cezhraničnej spolupráce. Typ žiadateľov a ďalšie detaily si môžete pozrieť po kliknutí na článok.

Žiadateľ môže na svoj projekt získať do 50 tisíc eur a na podanie žiadosti má čas do 31. januára.

Viac informácií


Výzva na inovácie a digitalizáciu v cestovnom ruchu je určená pre širšie konzorcium od 5 do 10 partnerov z aspoň piatich rôznych krajín. Oprávnenými žiadateľmi sú okrem tretieho sektora aj podniky pôsobiace v cestovnom ruchu.

Konzorcium si tak na svoj projekt môže žiadať až 1 milión eur a čas na to má do 11. februára.

Viac informácií


Kultúrny a kreatívny priemysel


Dve výzvy: jedna na podporu mobilít pre muzikantov a druhá pre literárnych predkladateľov. Žiadatelia môžu v oboch prípadoch získať do 3 000 eur na osobu a pri oboch výzvach je termín uzávierky 28. február.

Výzva pre muzikantov
Výzva pre prekladateľov


Ostatné príležitosti


Vyhlásenie výzvy znalostno-inovačnej komunity EIT RawMaterials sa očakáva 1. marca. Aktivity, ktoré výzva pokrýva sa týkajú tém nerastných surovín, či už ide o vzdelávacie projekty, projekty zamerané na nové produkty a služby v tomto sektore alebo podporu internacionalizácie a sieťovania.

V týchto, tzv. KAVA výzvach je možné žiadať minimálne 500 tisíc eur na projekt a detailne informácie prinesieme po zverejnení detailov zo strany EIT RawMaterials v úvode marca.

Stránka EIT RawMaterials


Výzva na štipendium do Slovinska určená pre študentov alebo učiteľov zo študijných odborov Slovanské jazyky a literatúra. Štipendium pokryje cestovné náklady a prijímajúca organizácia poskytne bezplatné štúdium, ubytovanie, stravu, vreckové a vnútroštátnu prepravu.

Čas na podanie máte do 4. februára.

Viac informácií


Informácie spracované v tomto článku si tiež môžete vypočuť v tomto podcaste v prípade, že je tento spôsob informácie pre vás vhodnejší.

2 Replies to “Top grantové príležitosti na úvod roka 2021”

  1. Skvelý prehľad, len pokračujte. Držím palce.
    Odporúčam do budúcnosti pridať aj ESFRI, Európske partnerstvá, EU misie v rámci Horizont Europa

    1. Ďakujeme Ivo, tešíme sa pozitívnej reakcii. Skvelé tipy, niečo z toho zaradíme do monitoringu a postupom času, ako sa rozrastieme, tak budeme určite informovať intenzívnejšie a v širšom zábere. Uvedomujeme si, že momentálne nestíhame publikovať úplne všetko zaujímavé, čo by čitateľom pomohlo. Ale pracujeme na tom.
      Želáme veľa úspechov!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *